Kuulumiset hallitukselta – tosiseikkojen kirkastamiseksi

JoJon hallituksen ja toiminnanjohtajan saaman palautteen johdosta haluamme tuoda oikean kuvan toiminnastamme. Muutoksia on tapahtumassa, joten niistä on hyvä kertoa ulospäin.

Kulttuuri- ja taidekenttään kohdistuvat laajat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät niiden seuraamista ja niihin vaikuttamista omalla toiminnalla. Keskeisiä muutosvoimia ovat valtion rahoituksen kokonaisvaltainen muutos, johon sisältyy valtionosuusjärjestelmän uudistus ja tanssin aluekeskusten tulevaisuus. Myös meneillä oleva uuden maakuntahallinnon muodostaminen on tuomassa muutoksia taiteen ja kulttuurin rahoitukseen.

JoJossa muutos nähdään mahdollisuutena ja tulevaisuuteen suuntaavaan työhön on tartuttu innolla. Vuoden 2015 aikana hallitus ja henkilökunta työstivät yhdessä kolmivuotisen strategian. Kuluvan vuoden alusta JoJo on aloittanut toiminnan arvioinnin ja suuntaamisen uuden strategian mukaisesti. Tässä työssä olemme saaneet apua eri kulttuuriorganisaatioiden näkemyksellisiltä johtajilta.

Jo viime vuonna käynnistyneessä prosessissa tulemme arvioimaan, millaista osaamista organisaatio jatkossa tarvitsee. Tämä koskee myös JoJossa tarvittavaa taiteellista osaamista, jonka rekrytointi seuraavalle kolmivuotiskaudelle tapahtuu aikaisintaan vuoden 2017 alussa. Organisaation uudistustyö ei ole vaatinut irtisanomisia.

Ohjelmiston korkea taso, monilajisuus ja kansainvälisyys ovat kolme johtoajatusta, joille JoJo on perustettu. Nämä asiat pysyvät myös tulevaisuudessa.

JoJo perustettiin vuonna 1998 tuotantokeskukseksi, joka tuottaa ja esittää tanssin eri lajeista tulevia teoksia, pääpainon ollessa nykytanssissa. Kotimaiset ja kansainväliset yhteistuotannot ja vierailut sekä OuDance-festivaali (”tyttönimi” Tanssia tyrkyllä) ovat olleet aina osa JoJon ohjelmistoa.

JoJon Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta vuonna 2000 saaman kaksivuotisen rahoituksen turvin elvytettiin Barentsin alueen tanssin toimijoiden yhteistyö. JoJolla oli vetovastuu hankkeesta, jonka aikana perustettiin Barents Dance Council. Viimeisin laaja Barentsin alueen tuotanto- ja kiertueyhteistyö toteutettiin vuosina 2010-2013 Artic Dance Circle -hankkeessa, Eu:n Interreg IV Pohjoinen -rahoituksella.

Kansainvälisiä vierailuja on toteutettu itsenäisesti, mutta myös yhdessä Liikkeellä Marraskuussa -festivaalin ja Aerowaves-kiertueyhteistyön kautta. Kansainväliset, osin kohdemaiden osalta vaihtuvat residenssit tanssitaiteilijoille ovat mahdollistuneet JoJolla vuonna 2006 vuokratun residenssiasunnon myötä. Residenssiasunnon tavoitteena oli antaa taiteellisille työryhmille mahdollisuus koota työryhmä taiteellisin, ei maantieteellisin perustein. Näin on tuettu ohjelmiston kansainvälisyyttä ja taiteellista tasoa.

Vuodesta 2011 alkaen JoJo lisäsi panostusta oman alueen taiteilijoiden työskentelyn edistämiseen. Taiteellisen johtajan työaikaa nostettiin ja hän sai uusia työtehtäviä tavoitteeseen liittyen. Satu Tuomisto kehitti mentoroinnin ja mm. koreografista osaamista kehittävät työpajat sekä paikallisten taiteilijoiden kansainvälistymistä hyödyntäen JoJon residenssivaihtoja.

Viimeisimmän kolmivuotiskauden sisällöt JoJon toimintamuotoihin on tuonut ansiokkaasti Jarkko Lehmus.

Korjaus JoJon katsojatilastoista esitettyyn tietoon. JoJon toimintahistorian parhaat katsojatilastot ovat vuodelta 2008, jolloin kokonaiskatsojamäärä oli 19 668 katsojaa.

Kuten useampana JoJon toimintavuotena, myös 2015 vuonna kokonaiskatsojamäärä koostuu vuoden 2015 kantaesitys- ja vierailuteosten katsojista, mutta myös edellisten vuosien repertuaariteosten omaehtoisesta jatkoelämästä.

Toivomme jatkossakin hyviä katsojalukuvuosia ja oikeastaan koko uudistuksen tavoite on löytää tapoja palvella laajenevaa tanssin ystävien joukkoa.

Mukavaa syksyä ja nähdään esityksissä!

JoJon hallitus ja toiminnanjohtaja

JoJo - Oulu Dance Centre

Isokatu 16 C 20, 90100 Oulu,

Finland

Gsm. +358 (0)50 46 44 880  

2016 @ JoJo - Oulu Dance Centre 

  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon
  • YouTube