KURSSIT JA TYÖPAJAT

HANNA POIKONEN

Hanna Poikonen väitteli tohtoriksi liikkeen, luovuuden ja musiikin neurotieteestä toukokuussa 2018 (Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto).  Vuosina 2008-2013 hän työskenteli Zurichissä Sveitsissä aivotutkimuksen parissa (ETH Zurich) perehtyen oppimisen, kivun ja luovuuden neurotieteeseen. Hän on suorittanut taideterapian Postgraduate-ohjelman Metáforassa Barcelonassa.

 

Tanssimisen hän aloitti katulajeista edeten modernin tanssin kautta nykytanssiin. Erilaisia luovan liikkeen ja meditaation muotoja hän on opiskellut muun muassa New Yorkissa (Gibney Dance, Movement Research), Barcelonassa (La Caldera, Institut del Teatre), Montrealissa (Circuit-Est centre chorégraphique) ja Tokiossa. Tutkiskelut kung fun, tai chin, buton ja somaattisia menetelmien parissa ovat opettaneet hänelle kokonaisvaltaisen lähestymistavan kehoon ja mieleen.

WiseMotion on tohtori Hanna Poikosen kehittämä menetelmä, joka parantaa fyysisiä taitoja, kognitiivisa toimintoja ja tunneilmaisua liikkeen ja neurotieteen avulla. WiseMotion-workshop koostuu liikeharjoitteista, neurotieteen esitelmästä sekä ryhmäkeskustelusta. Workshopin aikana kehollinen kokemus ja tieteellinen tieto sulautuvat yhteen.

 

WiseMotion kurkottaa niihin olemisen syvempiin kerroksiin, jotka ovat sanojen ulottumattomissa. Luovassa liikkeessä inhimillisyyden perusainekset yhdistyvät luonnollisella tavalla: Fyysinen aktiivisuus, musiikin ja liikkeen rytmi, luova toiminta, yhteistyö sekä välittävä kosketus. WiseMotion-workshopeilla hyödynnämme näitä aineksia kokonaisvaltaisen kehollisen kokemuksen saavuttamiseksi.

 

Hanna on opettanut WiseMotion-menetelmää 13-vuotiaista 82-vuotiaisiin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. WiseMotion on kiertänyt konferensseissa Berliinissä (TU Berlin) ja Bostonissa (Harvard Medical School) sekä festivaaleilla ja instituutioissa, kuten Ikäinstituutti, Kuopio Tanssii ja Soi, Alive Wellness (Hong Kong) ja Institut del Teatre (Barcelona). Vuoden 2019 uudet yhteistyökumppanit ovat Aivoliitto, Six Senses Resorts ja Joint Dynamics Hong Kong.

HANNA POIKONEN: TANSSI, KEHO JA AIVOT -LUENTO

Perjantai 13.9. klo 14-15.30

Luennolla tohtori Hanna Poikonen johdattaa meidät tanssin neurotieteen kiehtovaan maailmaan. Ymmärretään sekä katsoja- että tanssikokemusta ja luovuuden aivoprosesseja. Käydään läpi tanssin mahdollisuuksia kuntoutuksessa ja oppimisen välineenä.

Ilmoittautumiset: mira.kolanen(a)jojo.fi

HANNA POIKONEN: WISEMOTION EXPERTS  -TYÖPAJA

Perjantai 13.9. klo 11-12.30

Hinta: 35 € / 20 € (JoJon jäsenhinta) 

"TUNTEET KEHOSSA JA AIVOISSA" 

 

Tanssin ammattilaisille tarkoitetussa työpajassa perehdytään kehollisten tuntemusten kautta aivojen tunneprosesseihin. Tunteet muuttuvat intensiteetin ja miellyttävyyden asteikoilla muokaten samalla aivotoimintoja. Aivojen syvät alueet, jotka ovat tärkeitä tunnetilojen muodostumisessa, vaikuttavat aistien aivokuoren toimintaan. Mielentilat ovatkin suoraan yhteydessä siihen, mitä havainnoimme ympäristöstämme. Omien tunneprosessien ymmärtäminen kehossamme ja aivoissamme auttaa meitä toimimaan paremmin ympäristössämme.

Ilmoittautumiset: mira.kolanen(a)jojo.fi

HANNA POIKONEN: WISEMOTION EXPLORERS -TYÖPAJA

Lauantai 14.9. klo 10-13

Hinta: 50 € / 35 € (JoJon jäsenhinta)

Kaikille stressin lievityksestä ja muistin parantamisesta kiinnostuneille tarkoitettu työpaja on kaksiosainen. Molemmat kokonaisuudet kestävät 90 minuuttia ja ne pidetään peräkkäin, yhtenä kokonaisuutena.

 

"TUNNE, KOGNITIO JA LIIKE KIETOUTUVAT YHTEEN AIVOISSA (STRESSIN LIEVITYS)"

 

Aivojen eri alueilla on kullakin oma tärkeä roolinsa liikeen ennakoimisessa, liikkeeseen valmistautumisessa ja sen tuottamisessa. Näiden aivoalueiden keskinäinen vuorovaikutus mahdollistaa arjen sulavat liikkeet. On tärkeää tietää, että näiden aivoalueiden toimintaa voidaan parantaa sopivalla harjoittelulla. Monet aivojen liikealueet ovat myös osallisina kognition ja tunteiden prosesseissa. Lisäksi aivojen liikealueet ovat välittömässä yhteydessä muihin aivoalueisiin, jotka vastaavat kognitiosta ja tunteista.

Workshopilla opimme, kuinka aivojen eri alueet toimivat yhdessä jatkuvien monimutkaisten liikkeiden synnyttämiseksi. Ymmärrämme, kuinka liikettä voidaan käyttää kognitiivisen suorituskyvyn ja tunne-elämän parantamiseen. Ymmärrämme myös, kuinka stressi vaikuttaa aivoissa kokonaisvaltaisesti, ja löydämme tapoja lievittää stressiä.

 

"MUISTI, KESKITTYMINEN JA AIVOT (MUISTIN PARANTAMINEN)"

Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmat ovat kasvussa. Elämäntyyli, joka vaatii jatkuvaa huomion kiinnittämistä moneen askareeseen samaan aikaan, on kuormittava aivoille. Toisaalta, aivot kuitenkin tarvitsevat kohtuullisen määrän kognitiivisia haasteita. Tarkkaavaisuutta voidaan parantaa ja aivojen ikääntymistä hidastaa suotuisalla yhdistelmällä monipuolista harjoittelua ja lepoa. Workshopilla opimme mukaansatempaavia menetelmiä aivoterveyden ylläpitoon pitkällä tähtäimellä.

Ilmoittautumiset: mira.kolanen(a)jojo.fi

JoJo - Oulu Dance Centre

Isokatu 16 C 20, 90100 Oulu,

Finland

Gsm. +358 (0)50 46 44 880  

2016 @ JoJo - Oulu Dance Centre 

  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon
  • YouTube