Tietosuojaseloste

JoJo – Oulun Tanssin Keskus on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Antamalla yhteystietonsa asiakas hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot. Asiakkaan tulee olla antamatta yhteystietoja, jos hän ei hyväksy tietosuojalausekkeen ehtoja. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, minkälaisia tietoja asiakkaista kerätään, mihin niitä käytetään ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkaalla on.

 

1. Millaisia tietoja asiakkaasta voidaan kerätä?

Asiakkaan itse antamat tiedot

– yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
– demografiatiedot kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
– kyselyihin annetut tiedot
– luvat ja suostumukset 

Asiakkuuteen ja palvelun käyttöön liittyvät tiedot

– asiointi- ja käyttötiedot
– muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
– palvelun käytöstä ja/tai asiakkaan antamista tiedoista päätellyt tiedot, esimerkiksi kiinnostuksen kohteet

2. Mihin tarkoitukseen kerättyjä tietoja voidaan käyttää?

Palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
Myynnin ja markkinoinnin kohdentamiseen
Kerättyjen tietojen avulla voimme kohdentaa asiakkaalle häntä mahdollisesti kiinnostavia tuotteita ja palveluita sekä erilaisia tarjouksia eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Kohdennettuun digitaaliseen mainontaan
Esitämme asiakkaalle mainontaa, joka todennäköisesti kiinnostaa häntä.

3. Miten kerättyjä tietoja säilytetään ja kuinka kauan?

Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannassa, jotka on suojattu mm. palomuurein, salaustekniikoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla.

Kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

4. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listatuilla tavoilla asiakkaat voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

– tietojen tarkastaminen
  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä talletetut henkilötiedot. Hän voi myös pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista.

– sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen
  Asiakas voi kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä henkilökuntaamme tai perumalla viestiensä tilauksen.

– tietojen poistaminen

  Asiakas voi pyytää poistamaan tietonsa poistamista asiakasrekisteristämme.

5. Tietosuojalausekkeen päivittyminen

Kehittäessämme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojalauseke saattaa joiltain osin muuttua. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.

6. Yhteys

Asiakas voi ottaa yhteyttä sähköpostitse mira.kolanen@jojo.fi

JoJo - Oulu Dance Centre

Isokatu 16 C 20, 90100 Oulu,

Finland

Gsm. +358 (0)50 46 44 880  

2016 @ JoJo - Oulu Dance Centre 

  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon
  • YouTube