HANNA POIKONEN: WISEMOTION

Liikkeen, luovuuden ja musiikin neurotieteestä tohtoriksi väitellyt Hanna Poikonen vierailee vuonna 2020 Oulussa kolmen työpajakokonaisuuden verran. Työpajakokonaisuudet ovat kaikille kiinnostuneille. Paikkoja on rajoitetusti.

22.-23.2. Liike & neurotiede I: Kehollinen läsnäolo ja pitkittyneen stressin purku informaatiotulvan aikakaudella

***

Osana OuDance-festivaalia 

La 12.9. klo 10-13, Tanssikeskus Citydancen sali 1

Su 13.9. klo 10-13, Tanssikeskus Citydancen sali 8

Liike & neurotiede II: Keskittymisen ja hyvän unen merkitys oppimiselle

 • WORKSHOP 1: Kehollis-kognitiivinen oppiminen (oppimisen parantaminen liikkeen avulla)

Aivojen eri alueilla on kullakin oma tärkeä roolinsa liikeen ennakoimisessa, liikkeen oppimisessa ja sen tuottamisessa. Näiden aivoalueiden keskinäinen vuorovaikutus tekee mahdolliseksi arjen sulavat liikkeet. On tärkeää tietää, että näiden aivoalueiden toimintaa voidaan parantaa sopivalla harjoittelulla. Monet aivojen liikealueet ovat myös osallisina kognition ja tunteiden prosesseissa. Liikkeellä voidaankin kohentaa kognition ja oppimisen aivoprosesseja. Workshopilla opimme, kuinka liikettä voidaan käyttää kognitiivisen suorituskyvyn parantamiseen.

 

 • WORKSHOP 2: Meditaatio ja hengitys keskittymisen parantajina

Meditaation tiedetään parantavan niin kognition, oppimisen kuin tunnesäätelyn taitoja. Se myös parantaa stressinsietoa tehden mielestä joustavamman, sinnikkäämmän ja valppaamman tiukissa tilanteissa. Hengitys on yksinkertainen keino löytää tie omaan itseen, oman olon havainnointiin ja hyvinvoinnin äärelle. Workshopilla teemme pitkän hengityksen ja meditatiivisen liikkeen harjoitteen, jonka perusteita ymmärrämme neurotieteen avulla.

 

 • WORKSHOP 3: Dynaamiset mielikuvat, suunnatut liikkeet ja eleet (keholliset menetelmät tiedeaineiden opetuksessa)

Perinteiset tieteen ja teknologian (STEAM – Science Technology Engineering Mathematics) oppiaineet ovat saaneet rinnalleen taiteet (STEAM, jossa A viittaa taiteisiin, Arts). Taiteiden, niin musiikin, luovan liikkeen kuin valokuvien ja maaulausten kautta tuotettujen mielikuvien avulla oppiminen on tehokkaampaa myös luonnontieteiden ja teknologian aloilla. Luovan ilmaisun lähesytmistapa muokkaa oppijasta kokijan ja tekijän, aktiivisen ja uteliaan oppimistilanteen subjektin. Omakohtaisuuden kautta aivojen tunne- ja palkkiojärjestelmän prosessit aktivoituvat, mikä auttaa opittujen asioiden syvällisessä ymmärtämisessä ja soveltamisessa myös oppimisympäristön ulkopuolella. 

 

 • WORKSHOP 4: Unen merkitys terveelle aivotoiminnalle (unen laadun parantaminen liikkeen avulla)

Riittävä lepo ja unen eri vaiheet ovat korvaamattomia aivoterveyden ylläpitäjiä. Hengitys- ja liikeharjoitusten kautta saamme välineitä rauhoittumiseen ja unen laadun parantamiseen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Neurotieteen teorian avulla ymmärrämme hyvän unen tärkeyden ja unettomuuden moninaiset haittavaikutukset aivotoiminnalle, oppimiselle ja luovuudelle.

Hinta: 50e päivä / 100e kaksi päivää

JoJon jäsenhinta: 35e päivä / 70e kaksi päivää
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: tuottaja Mira Kolanen, mira.kolanen(a)jojo.fi

Paikkoja on rajoitetusti.

Liity jäseneksi!

***

 

Myöhemmin syksyllä 2020

Liike & neurotiede III: Luovuus, tietoisuuden tasot ja uudet ideat 

 • WORKSHOP 1: Luovuus, tietoisuuden tasot ja aivojen suuret neuroniverkostot

Luovan toiminnan aikana aivojen suuret neuroniverkostot tekevät yhteistyötä. Kohdennetun huomion ja rentoutuneen olotilan neuroniverkostojen yhteistoiminta on tärkeässä osassa, mikä vaikuttaa siihen, että luova toiminta koetaan usein miellyttävänä ja mukaansatempaavana mutta myös haastavana. Lähestymme luovaa mielentilaa rauhallisen ja tutkivan liikeharjoituksen avulla ja opimme, kuinka luovuutta voi ylläpitää omassa työssä ja arjessa.

 

 • WORKSHOP 2: Improvisaatiolla flow-tilan hurmokseen

Vapaasti improvisoidessa aivojen sisäisen maailman neuroniverkosto aktivoituu ja kognition keskus, arkipäivän järjestelyistä, suunnittelusta ja tuottamisesta vastuussa oleva aivoalue saa lepohetken. Tätä tilaa kutsutaan flow-tilaksi, jossa hetki imaisee mukaansa tuottaen valtavan merkityksellisyyden tunteen samanaikaisesti vapauttaen kokijansa ennakkoluuloista, velvollisuuksista ja huolista. Uppoudumme flow-tilaan ohjatun improvisaatioharjoitteen kautta ja ymmärrämme flow-tilaa neurotieteen tiedon avulla.

 

 • WORKSHOP 3: Koreografia, säännönmukaisuus ja liikemuisti

Liikeaivokuori sekä tarkkaavaisuuden ja muistin aivoprosessit mahdollistavat uusien liikkeiden ja liikesarjojen oppimisen. Toiston kautta liikkeen säännönmukaisuus muuttuu aivoissa automaattiseksi, jolloin vapautuu resursseja tunneilmaisun ja toisen huomioimisen aivoprosesseille. Koreografia niin sanotusti herää eloon, kun tulkitsija elää opitun liikesarjan oman henkilöhistoriansa, persoonansa ja hetken vuorovaikutuksen kautta.  

 

 • WORKSHOP 4: Äänimaisema, musiikki ja aivot

Musiikki aktivoi aivoja kokonaisvaltaisesti luoden mielikuvia, muistoja ja tunnetiloja. Musiikki on myös omiaan säätelemään vireystilaamme joko rauhoittaen tai valpastuttaen aivojen ja kehon prosesseja. Äänimaiseman luoma tunnelma aktivoi kaikki aistit ja tuottaa kehotuntemuksia muistojen ja mielikuvituksen avulla. Tarkoin valituilla äänillä ja musiikilla on valtava vaikutus hyvinvointiin ja luovuuteen. Workhopilla perehdymme musiikin neurotieteen tiedon lisäksi äänen ja liikkeen vuorovaikutukseen. 

***

Tohtori Hanna Poikonen

 

Hanna Poikonen väitteli tohtoriksi liikkeen, luovuuden ja musiikin neurotieteestä 2018 (Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto).  Vuosina 2008-2013 ja uudelleen vuodesta 2019 lähtien hän työskentelee Zurichissä Sveitsissä aivotutkimuksen parissa (ETH Zurich) perehtyen kehollis-kognitiivisen oppimisen ja luovuuden neurotieteeseen. Hän on suorittanut taideterapian Postgraduate-ohjelman Metáforassa Barcelonassa.

 

Tanssimisen hän aloitti katulajeista edeten modernin tanssin kautta nykytanssiin. Erilaisia luovan liikkeen ja meditaation muotoja hän on opiskellut muun muassa New Yorkissa (Gibney Dance, Movement Research), Barcelonassa (La Caldera, Institut del Teatre), Montrealissa (Circuit-Est centre chorégraphique) ja Tokiossa. Tutkiskelut kung fun, tai chin, buton ja somaattisia menetelmien parissa ovat opettaneet hänelle kokonaisvaltaisen lähestymistavan kehoon ja mieleen.

 

Hanna on International Association for Dance Medicine and Health (IADMS) -yhdistyksen Dance for Health -komitean jäsen.

 

 

WiseMotion-menetelmä

 

WiseMotion on tohtori Hanna Poikosen kehittämä menetelmä, joka parantaa fyysisiä taitoja, kognitiivisia toimintoja ja tunneilmaisua liikkeen ja neurotieteen avulla. WiseMotion-workshop koostuu liikeharjoitteista,  neurotieteen esitelmästä sekä ryhmäkeskustelusta. Workshopin aikana kehollinen kokemus ja tieteellinen tieto sulautuvat yhteen.

 

Hanna on opettanut WiseMotion-menetelmää 13-vuotiaista 82-vuotiaisiin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. WiseMotion on kiertänyt konferensseissa Berliinissä (TU Berlin) ja Bostonissa (Harvard Medical School) sekä festivaaleilla ja instituutioissa, kuten Ikäinstituutti, Kuopio Tanssii ja Soi, Alive Wellness (Hong Kong) ja Institut del Teatre (Barcelona). WiseMotionin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Aivoliitto, Neuroliitto, Tero Saarinen Company, Sanitas Mayores (Barcelona) ja International Association for Dance Medicine and Health (IADMS).

JoJo - Oulu Dance Centre

Isokatu 16 C 20, 90100 Oulu,

Finland

Gsm. +358 (0)50 46 44 880  

2016 @ JoJo - Oulu Dance Centre 

 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo Social Icon
 • YouTube