JOJON YLEISÖTYÖ KEVÄÄLLÄ 2019

Liisa Heikkinen aloitti JoJon yleisötyöntekijänä tammikuun alusta. Kevään aikana hän on kohdannut oululaisia tanssin kautta niin JoJon esitystuotantojen ja vierailujen yhteydessä kuin erilaisten työpajojen kautta. Lisäksi hän on löytänyt uusia ympäristöjä tuoda tanssia osaksi yhteisöjen toimintaa.

Yksi osa JoJolla toteutuvasta yleisötyöstä on omien tuotantojen yhteyteen luodut kohtaamiset yleisön ja taiteilijoiden välillä. JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen ja Aurinkobaletin Todellinen prinssi -yhteistuotannon yhteyteen oli tarjolla päiväkoti- ja kouluryhmille tanssityöpaja, jossa lapset pääsivät tutustumaan tanssin kautta teoksen hahmoihin ja teemaan. Kevään toisen tuotannon, Bolka – Oodi endorfiineille -teoksen yhteydessä pidetyt työpajat antoivat katsojalle tietoa kivusta ja sen eri ilmenemismuodoista niin luennon kuin kehollisen kokemuksen kautta. Lisäksi tuotantojen ja vierailujen yhteydessä oli yleisökeskusteluja.

Kevään aikana JoJo on saanut yhteistyökumppaneikseen mm. Oulun tuomiokirkkoseurakunnan, Oulun ammattikorkeakoulun sekä Hyvän mielen talon. Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa aloitetaan syksyllä 2019 Tunteva liike -kurssi, jolla diakoniatyö haluaa tukea ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kurssia tarjottiin harjoitteluna yhdelle Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajaopiskelijalle ja siihen valittiin 4. vuosikurssin opiskelija Venla Virta. Liisa Heikkinen vastaa hänen harjoittelustaan. Hyvän mielen talo ja JoJo aloittavat syksyllä 2019 MieliKeho- kurssin, joka on osa Mielipaletti-toimintaa. MieliKeho -kurssi on suunnattu 18–35-vuotiaille ja sen tavoitteena ovat kehopositiivisuuden vahvistaminen sekä hyvän olon etsiminen oman kehon lähtökohdista käsin. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki kehollisesta työskentelystä kiinnostuneet. Kurssin suunnittelee ja ohjaa Mielipaletti-työntekijä Katri Aaltio ja Liisa Heikkinen.

Huhtikuussa Kulttuurivoimala, Oulun taidemuseo ja JoJo järjestivät yhteistyössä LIIKKEELLÄ KUVAAN -lyhytkurssin, jossa kurssille osallistujat pääsivät kolmen päivän aikana tutkimaan maalauksien antamien impulssien siirtämistä omaan liikkeeseen ja keholliseen piirtämiseen. Kurssin viimeinen päivä huipentui Kansainvälinen tanssin päivä Oulun taidemuseolla 28.4.2019 -tapahtumaan, jossa oli kaksi LIIKKEELLÄ KUVAAN -performanssia: liikeimprovisaatio Terttu Jurvakaisen näyttelyyn pohjautuen sekä piirretty ryhmäteos Satula-tilassa. Äänitaiteilija Petri Miettinen (Kulttuurivoimala) loi jälkimmäiseen osioon äänimaailman ja yhteisötaiteilija Anna Koivukangas (Kulttuurivoimala) osallistui niin ryhmäteoksen luomiseen kuin toimi myös kurssin opettajana yhdessä Liisa Heikkisen kanssa.

Liisa on edustanut JoJoa syksyllä 2018 aloitetussa Pohjois-pohjanmaan Kulttuurihyvinvoinnin alueverkosto POPkullassa. Verkoston tarkoitus on kehittää ja levittää ratkaisuja, joilla taiteen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Verkostoa koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liiton aluesuunnittelija Auli Suorsa. POPkullan seuraava tapaaminen järjestetään OuDancen yhteyteen.

Näiden lisäksi päiväkahvitoiminta alueen taiteilijoiden kanssa on jatkunut.

JoJo - Oulu Dance Centre

Isokatu 16 C 20, 90100 Oulu,

Finland

Gsm. +358 (0)50 46 44 880  

2016 @ JoJo - Oulu Dance Centre 

  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo Social Icon
  • YouTube